حجاب در ادیان الهی

حجاب در ادیان الهی تعاریف و مفاهیم مختلفی دارد و در هر دین و آیین با یک نماد و روش خاصی رواج پیدا کرده است مسئه مهم این است که در جامعه ما خیلی از بانوان محجبه هستند و انتخاب اصلی آن ها برای حجاب چادر مشکی است.

در ادیان الهی تعاریف و مفاهیم مختلفی دارد و در هر دین و آیین با یک نماد و روش خاصی رواج پیدا کرده است مسئه مهم این است که در جامعه ما خیلی از بانوان محجبه هستند و انتخاب اصلی آن ها برای حجاب مشکی است.
چه درست چه غلط شرایط حکم بر جامعه حجاب را برای بانوان اجبار کرده است و قانون یک جامعه را به راحتی نمیتوان تغییر داد.

اما به طور شخصیتی و انسانی هرکسی اختیاردار زندگی خودش است و قضاوت افراد محجبه به عنوان افراد امل و افسرده به همان اندازه ای ناپسند است که از بانوانی که حجاب ندارند به عنوان بانو بد یاد میشود.
باتوجه به این قضاوت های ناپسند جالب است تعاریف مختلف و حجاب در ادیان الهی را بخوانید.

قبل از آشنایی با انواع حجاب در ادیان الهی لازم است بدانید که گرایش به حجاب (پوشاندن خود نه صرفا چادر) به طور طبیعی در فطرت انسان ها (مرد و زن) نهادینه شده است.
که باتوجه به راهنمایی های پیامبران الهی و آموزش احکام هر دین نوع هر پوششی در دینی مشخص شده است.

خب در این مقاله به بررسی حجاب در ادیان الهی (اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشت) پرداخته ایم که به ترتیب هر یک را توضیح داده ایم.

حجاب در دین زرتشت

حجاب در ادیان الهی

اولین مردمانی که به سرزمنی ایران آمدند آریایی ها بودند که به دو گروه مادها و پارس ها تقسیم شدند، پس از مدتی پارس ها دولت مادها را شکست دادند و سلسله های هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان را بنیان گذاری کردند و هنگام بنیان گذاری هخامنشان تقریبا هم دوره با بعثت زرتشت بوده است در این دوره پوشش زنان ایرانی از حجابی کامل برخوردار بوده اند.
در همه آن زمان‌ها پوشاندن اندام های بدن داشتن لباس بلند رایج بوده است و زنان هر چند با آزادی در محیط بیرون خانه رفت و آمد می‌کردند و همپای مردان به کار می‌پرداختند.

جدا از آیین دین زرتشت در زمان ایران باستان خود بانوان و مردان دربار جدا از قوانین الهی زرتشت، پوشیده و کامل بودند چراکه عریان نمایی و ظاهر نمایی اندام خود را در شان و شخصیت درباریان نمی دیدند.
به طور کلی میتوان گفت حجاب در دین زرتشت پوشیده بودن اندام بدن بوده است و حد و مرزی تعیین نشده و فقط منظور اصلی همان بدن نما نبودن بانوان و آقایان بوده است.

از آن جا که مرکز بعثت «اشو زرتشت» ایران بوده است و آن حضرت در زمینه اصل حجاب و پوشش زنان در جامعه خویش کمبودی نمی­دیده است، با تأیید حدود و کیفیت حجاب رایج آن دوران، کوشید تا با پند‌های خود، ریشه‌های درونی حجاب را مستحکم کند و پندهایی درباره حجاب های باطنی گفته است.

که مقوله های فراوانی دارد و در دین اسلام نیز به ان اشاره شده است که حجاب دل و چشم و گوش و … است.
به عنوان نمونه یکی از پندهای زرتشت درباره حجاب درونی: بر اساس آموزه‌های دینی، یک زرتشتی مومن، باید از نگاه ناپاک به زنان دوری جوید و حتی از به کارگیری چنین مردانی خودداری کند.
در اندرز «آذربادماراسپند» موءبد موبدان آمده است: «مرد بدچشم را به معاونت خود قبول مکن».

حجاب در دین یهودیت

یکی دیگر از ادیان الهی دین یهود است که ریشه آن برمیگردد به بعثت حضرت موسی و قوم یهود که در حال حاضر در جمهوری اسلامی به اسم صهیونیست از آن ها یاد میشود.
قبل از بررسی این دین لازم است که یاداور شیم.
حجاب در ادیان الهی تعاریف و قوانین خاص خودش را دارد ولی تمامی افراد پیرو هر دینی به طور کامل ان ها را رعایت نمیکنند به همین دلیل نمیتوان از روی ظاهر پیروان تمامی ادیان در هر مسئه ای خود دین را زیر سوال برد.

خب حجاب در ادیان الهی مثل یهود به این صورت است که بدون تردید مبنای حجاب در شریعت یهود، آیات تورات بوده است که بر حجاب تأکید دارد.
کاربرد واژه «چادُر» و «برقع» که به معنای روپوش صورت است، در آن آیات، کیفیت پوشش زنان یهودی را نشان می‌دهد.
تورات تشبه مرد و زن به یکدیگر را نهی کرده است و می‌گوید: متاع مرد بر زن نباشد و مرد لباس زن را نپوشد؛ زیرا هر که این را کند، مکروه «یهْوَه» خدای توست.

در تعالیم یهود، علاوه بر اشاره به رعایت عفت و پاکدامنی و حجاب زنان همواره قوانینی برای حفظ عفاف در جامعه وجود داشته است و اگر چه در اثر پراکندگی قوم یهود تفاوت هایی در کیفیت رعایت آن پیدا شده است، اما می توان به هر حال از منابع دینی یهودیان، قاعده اصلی و روش کلی آن آیین را به دست آورد، هر چند بعضی از پیروان کنونی آن آیین، بدان پایبندی کافی نشان ندهند که این موضوع در تمامی ادیان قابل مشاهده است.

حجاب در دین مسیحیت

حجاب در ادیان الهی

دین مسیحیت سریعت حضرت عیسی بوده است ، هر چه ادیان الهی به سمت اسلام نزدیک تر میشوند قوانین آن ها نیز بیشتر شبیه اسلام میشود.
نوع حجاب و شرایط دین مسیحیت شباهت بیشتری به دین اسلام دارد.
کتاب این دین انجیل است که قوانین حاکم بر دین مسیحیت در آن نوشته شده است.
حجاب در ادیان الهی الخصوص مسیحیت با شدت بیشتری رو به رو شده است به طوریکه انجیل در موارد فراوان، بر واجب بودن حجاب و پوشش تأکید و پیروانش را به تنزّه از اِعمال شهوت و عفاف دعوت کرده است؛ در انجیل می‌خوانیم: همچنین زنان پیر در سیرت متقی باشند و نه غیبت گو و نه بنده شراب زیاده، بلکه معلمات تعلیم نیکو* تا زنان جوان را خِرَد بیاموزند که شوهر دوست و فرزند دوست باشند* و خرد اندیش و عفیفه و خانه نشین و نیکو و مطیع شوهران خود که مبادا کلام خدا متهم شود*

نوع پوشش برای بانوان و اقایان در دین مسیحیت با حد و مرز مشخصی تعیین شده است و محرمیت را همان نسبت های نسبی نیز دانسته اند.
منتها همان طور که گفتیم شرایط متفاوت است و تمامی پیروان همه قوانین را همان طور که هست اجرا نمیکنند و این از نظر حجاب در دین مسیحیت به شدت دیده میشود.

حجاب در دین اسلام

حجاب در ادیان الهی

خب حال که با مقوله حجاب در ادیان الهی دیگر آشنا شدید میتوانید متوجه این شوید که حچابی که در دین اسلام آمده است و از شرایط و قوانین ان به خوبی آگاه هستیم میتواند مانند تمامی ادیان دیگر توسط پیروان آن ها اجرا نشود و کاملا موضوعی ای شخصی است.
یک نمونه از آیات قران نسبت به حجاب است.

بدون شک، پوشش زن در برابر مردان بیگانه، یکی از ضروریات دین اسلام است.
قرآن کریم می‌فرماید: «و به بانوان باایمان بگو چشم‌های خود را فروپوشند و عورت­ های خود را از نگاه دیگران پوشیده نگاه دارند و زینت‌های خود را، جز آن مقداری که ظاهر است، آشکار نسازند و روسری‌های خودرا بر سینه خود افکنند و زینت‌های خود را آشکار نسازند؛ مگر برای شوهرانشان، پدرانشان، پدر شوهرانشان، پسرانشان، پسران همسرانشان، برادرانشان، پسر برادرانشان، پسر خواهرانشان، زنان هم کیششان، کنیزانشان و مردان سفیهی که تمایلی به زنان ندارند و کودکانی که از امور جنسی بی اطلاعند و پا‌های خود را بر زمین نکوبند تا زینت‌های پنهانشان آشکار شود و همگی به سوی خداوند توبه کنید‌ای مومنان؛ باشد که رستگار شوید» (۴۶)

و باتوجه به چنین آیاتی و روایاتی که از ائمه به دست مسمانان رسیده است و طبق جامعه ما حجاب کامل را چادر مشکی میدانند که همان چادر نیز از زمان تاریخ اسلام ایران تا به کنون دچار تغییراتی شده است از زمان قاجار تا به حال چادر مشکی مجلسی و معمولی در انواع مختلفی با پارچه های مختلف در بازار ارائه میشود.

حجاب در ادیان الهی

با مقوله حجاب در ادیان الهی و خود چادر و استفاده از آن آشنا شدید و نکته مهم این است هرکسی با هر دین و آیینی تا زمانی که ضرر برای دیگران نباشد و عریانی محض محسوب نشود میتواند پوشش خاص خودش را بدون قضاوت داشته باشد.
اگر انتخاب شما چادر است برای خرید چادر مشکی مجلسی و خوب باجنس عالی به بخض فروشگاه ما (خانه حجاب صدف) سر بزنید.

The post حجاب در ادیان الهی appeared first on خانه حجاب صدف.

تحریریه
تحریریه
مقاله‌ها: 73

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/wearexport/public_html/wp-includes/functions.php on line 5427

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/wearexport/public_html/wp-includes/functions.php on line 5427